PADI Rescue Diver kurs

På denna kursen lär du dig att se och uppmärksamma problem innan faran bli för stor och olyckor inträffar, men även hur du ska agera när olyckan trots allt är framme såväl ovan som under och på ytan. Du får praktiskt öva på bland annat hur man tar upp dykare från botten, söker försvunnen dykare, räddar och bogserar på ytan, agerar vid panik och larmar.

Du får också lära dig om de vanligaste förekommande sjukdomstillstånd som dykarsjukan och hur du ska ta hand om skador på bästa sätt. Du planera och utföra en nödfallsplan, lär dig hantera syrgas med en Oxybox och mycket mycket annat. Kursen består av en kväll med teori och ett teoriprov samt två dagar med övningar och jätte-kul scenarios.

Rescue kursen är en av den viktigast kursera. Många dykare tycker Rescue är den roligaste men också den jobbigaste kursen och enligt många den absolut mest givande kursen.

 

Förkunskaper:

För att gå Rescue kursen ska du vara certifierad PADI Advanced Open Water Diver.

För er som vill bli Master Scuba Divers eller ta steget högre till Divemaster krävs att man gått Rescuekursen.

 

Kursupplägg: 

Ett  pool pass med praktiska övningar på kvällstid samt 2 utedagar men praktiska övningar.

                                                         

Vid första kurstillfället behöver du ha med dig ditt dykcertifikat och loggbok för att visa upp för instruktören.

OBS! Transporter ingår ej.

Kurspris

4500 kr